DKT syömishäiriöiden hoidossa

Tällä viikolla olen viettänyt kaksi varsin innostunutta päivää psykoterapiakoulutuksemme seminaarissa dialektisesta käyttäytymisterapiasta (DKT). Olen ollut kiinnostunut DKT:sta opiskeluajoistani lähtien, ja se olikin yksi syy miksi aikoinaan lähdin Yhdysvaltoihin vaihtoon, DKT:n perustajan Marsha Linehanin kotiyliopistoon. DKT kehitettiin alunperin epävakaan persoonallisuuden hoitoon, mutta sitä käytetään myös syömishäiriöiden hoidossa

Keskeistä DKT:n hoitofilosofiassa on dialektisuus. Dialektinen suhtautuminen tarkoittaa, ettei nähdä totuuksia absoluutteina eikä maailmaa musta-valkoisena, vaan pyritään katsomaan asioita monesta näkökulmasta. Kaksi asiaa voivat olla totta yhtä aikaa. Keskeistä hoidossa on tasapaino/synteesi hyväksynnän ja muutoksen välillä. Jotta voimme tavoitella muutosta, meidän pitää ensin (tai jopa samaan aikaan!) pysähtyä ja hyväksyä tilanne, itsemme, tunteemme. Keskeinen taito hyväksynnän edistämisessä on tietoinen läsnäolo. Lisää tietoa DKT:sta löydät mm tästä.

Olen pohtinut omia asiakkaitani/potilaitani paljon näiden päivien aikana. Syömishäiriöissä on tavallista, että suhde syömishäiriöön ja toipumiseen on hyvin ristiriitainen. Toisaalta saattaa olla todella väsynyt syömishäiriöön ja tunnistaa sen lukuisia kielteisiä vaikutuksia omaan elämään, sekä toivoa itselleen helpotusta ja paremman elämän. Samaan aikaan voi pelätä muutosta ja syömishäiriöstä luopumista, sekä tuntea itsensä keinottomaksi muutostavoitteiden edessä. Kumpikin puoli on totta, yhtä aikaa. DKT antaa työkaluja molempien näkökulmien hyväksyntään, ja hyväksynnän kautta myös muutos voi mahdollistua. DKT:n avulla voi myös oppia uusia taitoja mm. tunteiden säätelyyn ja ahdingon sietämiseen. Tunteiden tunnistaminen, hyväksyminen, kohtaaminen ja säätely on usein haastavaa ihmisille joilla on syömishäiriö. Näiden taitojen vahvistaminen on keskeistä toipumisprosessissa. 

Odotan innolla, että pääsen lukemaan ja oppimaan DKT:sta vielä enemmän, sekä hyödyntämään sitä asiakastyössäni. 

/Monica Ålgars