JAG FINNS HÄR FÖR DIG.

Kökar, 2016

Kökar, 2016

PSYKOterapi och konsultationer

Jag är en klinisk psykolog, kognitiv psykoterapeut och doktor i psykologi som specialiserat mig på ätstörningar och kroppsbild i både min forskning och mitt kliniska arbete. Jag tar emot klienter i Helsingfors centrum för både konsultationer, korttidtsterapi och längre psykoterapi. Viktigast för mig är att lyssna på och respektera mina klienter. Mitt arbetssätt är varmt och aktivt, vi kartlägger din nuvarande situation i ljuset av din livshistoria, och arbetar tillsammans för att komma närmare de mål vi ställt upp. Jag har FPA-rättigheter för rehabiliterande psykoterapi. Obs! jag har tyvärr inte möjlighet att ta emot nya klienter till längre psykoterapier för tillfället. 

 

UTBILDNINg och föreläsningar

Jag håller utbildningar och föreläsningar om ätstörningar och kroppsbild, och älskar att föreläsa för allt från universitetsstuderande till skolelever till personalen på motionssalar. Teman jag föreläser om är bl.a. att identifiera ätstörningar och kroppsbildsproblematik, om ingripande och att söka vård, samt om olika vårdmodeller och -metoder. Du kan kontakta mig på monica.algars(a)abo.fi, +358 407056479.


FORSKNING

Min CV och mina vetenskapliga publikationer hittar du under CV/Publications.